I maj 2021 lanceras Googles nya algoritm.

Som du säkert redan vet har Google regler för hur en hemsida skall vara uppbyggd. Om du följer alla regler blir ditt “Googlepoäng” högt vilket i sin tur betyder en placering högt upp på Googles sök och mindre kostnader för dina annonser. Du belönas alltså för att du följer alla kriterier.

I maj kommer dessa regler att kompletteras med en helt ny del som de kallar för “Core Web Vitals”. Denna tillsammans med de tidigare reglerna så som mobilanpassning, säkersurf, HTTPS och synlighet bildar Page experience, alltså Sidupplevelse.