JKAB ARKITEKTER

social media manager

 

JKAB Arkitekter är en medelstor arkitektfirma med sitt kontor i Helsingborg. Företaget är med från idé till färdigt projekt och tänker alltid på helheten.

Under totalt 2 år arbetade jag på JKAB Arkitekter med fokus på digital kommunikation. Jag har hanterat hemsidan, uppdaterat information och lagt upp nya projekt. Jag har också gjort en analys och strategi över hur en ny hemsida bör tas fram för bäst resultat.

Störst fokus har varit på sociala medier: Facebook, Instagram och LinkedIn. Arbetet har utförts under en lång tid och fokus har varit att skapa relationer med blivande kunder/kollegor samt bibehålla en god relation med befintliga kunder.

Mål:

– Skapa positiva associationer till varumärket
– Vårda relationen med nuvarande kunder
– Skapa nya relationer med potentiella kunder och medarbetare.

Resultat:

– 500% fler följare på Instagram under 2 års tid
– 150% ökning av engagemang/interaktion på Facebook sedan 2019
– 50% mer trafik till hemsidan/månad

Med små medel har JKAB Arkitekter gått från att nå 150 personer på Facebook inlägg till att nå mellan 500-8000 personer. Resultatet beror på hur kampanjerna sett ut och vilken målgrupp vi har jobbat mot.